Head kogemused. Üld- ja kutseharidus

Kuressaare Ametikooli DISAINIMAJAKAS

Kuressaare Ametikooli disaini ja kujundamisega seonduvate erialade tarbeks valmis 2012. aastal uus õppehoone, mis nimetati DISAINI-MAJAKAKS.

Lisaks erialadele teabegraafik, dekoraator-stilist, multimeedia kujundaja, nahakujundala ja palju muud, valmistatakse ka tooteid ja osutatakse teenuseid, mis on teostatud kooli õpilaste poolt.

Teenustest saadavad summad lähevad nii töötasudeks kui ka baasi arendamiseks.

Disainimajakas asub Kuressaares 93812, telefon +372 452 4670 .

Teenused Lauri Saluveer. Telefon +372 556 62922.

Vaata www.disainimajakas.ee.

Hea kogemus 2012 INTEGREERITUD KOOLI  KOGEMUS

VÄÄRT KOOL VIRUMAA VEEREL – VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUS

1999. aastast töötavad ühe asutusena Väike-Maarja Õppekeskusena kaks erinevas alluvuses olnud õppeasutust:  Väike –Maarja Päästekool kui kutseõppeasutus ja Väike- Maarja Gümnaasium kui üldhariduskool.

Koosmudeli väljatöötamisega oli tegeldud juba 1997. aastast. Kvaliteedi osas ei tahetud teha mingeid mööndusi.  Õpilaste koguarv oli ~ 800.  Analoogiliste mudelitega käidi tutvumas Soomes ja Rootsis.

Alates 2007. aastast on õppekeskus ühtse juhtimise all.  Praegu on õpilasi 551.

Kui alustades oli kahtlusi, siis 2011. aasta küsitlused näitavad, et kool on palju tugevam,ollakse innovaatiline ja paindlik. Õpilastel on võimalus kodu lähedal valida nii akadeemiline kui kutsesuund.

Gümnaasiumide lahutamine põhikoolist ja kutseõppekeskustega liitumine võiks olla lahenduseks kõikjal Eestis. Kutseõppekeskused on Euroopa rahadega täielikult kaasajastatud ja omavad ka õpilaskodusid.

Tutvu põhjalikumalt: www.v-maarja.ee, tel. 326 1892 , vmgym@v-maarja.ee.

Kooli juhib direktriss Raili Sirgmets.

Info koostas EHF juhatuse liige Jüri Jürivee.