Pilootuuring: Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes.
Haridusfoorumi uuring "Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis" toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail 2020). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv.

Krista Loogma -- Eesti hariduse visioonid, stsenaariumid ja strateegiad: EHF ideede panus hariduse tulevikku 

Marju Lauristin - Vana vein uues astjas: EHF visioon haridusstrateegiale 2035

Aleksander Eeri Laupmaa - Kerilaua “Eesti avatud haridusruum ja kool” (20.10.2020) õpilase mõtted

Maria Erss, Kristi Mets-Alunurm - Kokkuvõte Eesti Haridusfoorumi ümarlauast Digitulevik hariduses 20.11.2020

Kokkuvõte EHF seminarist tööandjatega 05.12.2020