Muuseum kui hariduse ja kultuuri kandja

Anu Liho

Teatri- ja Muusikamuuseumi pedagoog

Nagu kõik muuseumid Eestis, on ka Teatri- ja Muusikamuuseum seda meelt, et muuseumi keskkond on väga inspireeriv ja haarav nii noorematele kui vanematele õpilastele avardamaks teadmiste maailma.

Selleks oleme välja töötanud mitmed programmid ja ootame nii kooli- kui lasteaialapsi osa saama elamuslikest tundidest.

Suur osa meie programmidest on suunatud lasteaia vanematele rühmadele ja põhikooli esimesele astmele, aga jõudumööda katsume töötada välja ka sobiva ainekäsitlusega programme põhikooli vanemale ja gümnaasiumi astmele. Pooled meie programmidest käsitlevad muusika- ja pooled teatriteemat. Ootame lasteaialapsi tegema nukuteatrit, kuni 6. klassi lapsi tutvuma etenduse ettevalmistamisega. Gümnaasiumiõpilased saavad mängida „Kuldvillakut“, mille teemaks on Eesti teatri algusaastad.

Muuseumi vanade pillidega saab tutvuda erinevates tundides. Käsitleme nii rahvakalendri tähtpäevi kui vabariigi aastapäeva ja laulupidude teemat. Suur huvi on meie kogudes olevate mehaaniliste instrumentide vastu.

Kokku pakume huvilistele 7 läbi hooaja erinevat programmi ja 13 tähtpäevadega seotud programmi.

Suure osa meie tegevusest moodustab koostöö teiste vanalinna muuseumidega.

Väga populaarseks osutus läinud aastal kaheksa muuseumi ühine projekt „Puust ja punaseks“, kus pakkusime 4-ndatele klassidele tervet koolipäeva täitva programmi. Ühe päeva jooksul saab klass külastada nelja erinevat muuseumi ja valida saab kahe erineva koolipäeva vahel. Ettevõtmise edukus innustas meid töötama edasi ja sügisel pakkusime sellist programmi ka 5-ndatele klassidele.

Populaarsed on ka koolivaheaja laagrid, kus nelja päeva jooksul tutvuvad lapsed kaheksa erineva vanalinna muuseumiga, veetes igaühes pool päeva.

Mida aeg edasi, seda enam juurdub arusaam, et õppida saab kõikjal, ja muuseumid on õigel teel, et selleks sobivaid tingimusi luua. Hea, kui tänapäeva noored saavad üha enam virtuaalsema maailma kõrval ka muud kogeda.