EHF korraldab 1. detsembril 2022 kell 14.00-16.30 veebiartuelu "Koolikultuuri rollist üleminekul eestikeelsele haridusele".


Arutelu aluseks on uuring, mille tegid Tallinna Ülikoolis kaasprofessor Maria Erss ja doktorant Ljudmila Zaichenko eesti ja vene koolide õpetajate ja õpilaste valikuvabaduse ja nende agentsust toetavate suhete kohta.
Arutelu alguses tutvustavad Maria ja Ljudmila oma uuringu tulemusi, Maria Erss on uuringut  tutvustanud ka Postimehes (vt https://arvamus.postimees.ee/7645312/maria-erss-eesti-keelele-uleminekust-jaab-vaheks-kui-ei-muutu-koolikultuur)

Uuringu tulemusi kommenteereivad Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser ja Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tatjana Ait. Seejärel toimub diskussioon.

Arutelu juhatab sisse ja diskussiooni modereerib Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin.

 
Registreerunutele saadame 1. dets hommikul ZOOMi lingi. Palume registreeruda 30. nov õhtuks SIIN