Silt: 1996

  • Suurfoorum 1996

    EESTI  HARIDUSFOORUM 1996 EESTI HARIDUSVALIKUD XXI SAJANDI LÄVEL 1.­–3. NOVEMBER 1996 PÄRNUS Haridusfoorumi osavõtjateks oli valitud 327 delegaati. Avasõnaga esines haridusfoorumi toimkonna esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ta tõi esile kolm põhilist probleemi Eesti hariduselus, mille lahendamisele peab tähelepanu pöörama haridusfoorum. Avaettekandega „Hetkeseis ja perspektiivid Eesti hariduse arengus“ esines-haridusminister Jaak Aaviksoo, kes tõi välja Eesti hariduse arengu neli prioriteeti:…