Silt: 2006

  • Suurfoorum 2006

    EESTI  HARIDUSFOORUM  2006 ÕPETAJA ÕPPIVAS KOOLIS JA ÜHISKONNAS Foorumi kogumik (.doc) EELFOORUMID: Teema:  ÕPILANE, ÕPETAJA, LAPSEVANEM – PARTNERID KARJÄÄRIVALIKUL. Projektijuht  Jüri JÜRIVEE, EHF juhatus; Pärnu töögrupi juht Mari  SUURVÄLI, Sindi Gümnaasiumi direktor, EHF. Moderaator Sulev ALAJÕE, Pärnu Linnavolikogu. Osavõtjaid 46. Teema: KOOL TOETAB  ÕPILAST Projektijuht  Jüri  GINTER, TÜ lektor. Osavõtjaid 201+32. Teema: ÕPETAJA,  AITA  EHITADA …

  • Suurfoorum 2005

    EESTI HARIDUSFOORUM 2005 ELUKESTEV KUTSEÕPE – SILLAD JA TÕKKED 27. JA 28. jaanuaril 2006 Jõhvi Kontserdimajas ja Jõhvi Gümnaasiumis 118 osavõtjat Eelfoorumid: Suurfoorumi Jõhvis 27.01.2006 avas HTM abiminister ERKKI PIISANG ettekandega ELUKESTVAST ÕPPEST, ÜLD- JA KUTSEHARIDUSEST Ta peatus järgmistel probleemidel: VÄLJAKUTSED KAASAJASTUVALE KUTSEÕPPELE ANDRES PUNG, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja pööras oma…