Silt: 2009

  • Haridus- ja teadusministri ettekanne

    Haridus- ja Teadusministeerium01.02.2011 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase avaettekanne Eesti haridusstrateegia arutelul Tallinnas Haridusstrateegia protsess, mis formaalselt algas kolmepoolse leppe sõlmimisega Eesti Koostöö Koja, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel 2009. aasta septembris, on jõudnud vahefinišisse. Vajadust ühtse haridusstrateegia järgi, mis haaraks kogu elukestva õppe spektrit, on Eestis tunnetatud kogu taasiseseisvumise 20 aasta…

  • Suurfoorum 2009

    EESTI HARIDUSFOORUM 2009 – 15 AASTAT HARIDUSFOORUMIT EESTI HARIDUS TAGASI- JA EDASIVAATES 18. JA 19. VEEBRUARIL 2010, TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS 18.VEEBRUARIL TOIMUSID DISKUSSIOONID TÖÖRÜHMADES. Eelfoorum 14. ja 15. augustil 2009 foorum-suvekool Noarootsis Bergsbyl koos Eesti Vabaharidusliduga. Teemad: Suure foorumiga tähistatai EHF 15. tegevusaastat. Foorumit tervitasid president Toomas Hendrik ILVES ja EUNECi president Simone BARTHEL. Foorumist võtsid…