Silt: elukestev õpe

 • Irene Käosaar, HTM tegevusplaanist / 22.08.14

  “Veebruaris 2014 võttis Vabariigi Valitsus vastu Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS), hetkel on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ülesandeks selle strateegia programmide koostamine. Sisuliselt on need programmid, mille abil EÕS-s püstitatud eesmärgid ja ülesanded ellu viiakse. EÕS’s on 5 peamist eesmärki: muutuv õpikäsitus, õpetajate ja koolijuhtide professionaalsus, suurem seotus töömaailmaga, valikute ja võimaluse tagamine ning digipööre.…

 • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

  Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad. Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste…

 • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…

 • Ümarlaud elukestva õppe strateegia suunal

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud Elukestva õppe strateegia suunas 23. jaanuar 2009 Ümarlauda juhtis Ülo Kaevats Ümarlaua peamiseks eesmärgiks oli parema arusaama loomine pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) olemusest ja selle koostamis- ning rakendamisprotsessist. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ja Eesti Haridusfoorumi (EHF) vaheline kokkulepe 2008. aastal nägi ette, et EHF koostab selle strateegia lähteülesande – edasiste arutelude aluseks.…