Silt: isamaakõne

  • Viivi Luik. Isamaakõne

    Viivi Luige ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis 24. veebruaril, aastal 2000 ütles president Lennart Meri viisteist lihtsat, selget ja meeldejäävat sõna, mis kõlavad nii: „…„riik” ja „valitsus” ei ole kaugeltki kokkulangevad mõisted. Valitsused tulevad ja lähevad, aga riik jääb.”Need viisteist sõna, need kaks lühikest lauset kõlavad nagu usutunnistus. Neid…

  • Martin Saar. Isamaakõne

    Martin Saare ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis Viie aasta eest sõnastati ühel Cambridge’is peetud konverentsil ilming, mida olin mõne aasta jooksul näinud meie haridust ründavat – jõuline antiintellektuaalne hoiak. Selle survet tunneme praegugi. Mõnigi kord lisatakse sõnale „teadmine“ halvustav osis „fakti-“. Sel viisil toimijate mõte on usutavasti üllas. Muidugi…

  • Kaido Ole. Isamaakõne

    Kaido Ole ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis On üsna loomulik ja loogiline, et igaüks näeb maailma just sellelt ruudult, kus ta hetkel asub. Kes on tehase direktor või ülikooli rektor, vaatab asjadele selle mätta kõrguselt, riigipea räägib elust riigi tasandil ja superriigi juht mõtleb maailma mastaabis. Selles kontekstis on…