Silt: krista loogma

  • Mida räägivad OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu (TALIS) tulemused uuenevast õpikäsitusest? Krista Loogma

    Elukestva õppe strateegia üks keskne strateegiline eesmärk taotleb õpikäsituse muutust kõigis hariduse allvaldkondades.  Strateegias hõlmab  õpikäsituse mõiste „…arusaama õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest ja erinevate osapoolte rollist õppeprotsessis“ (Eesti elukestva õppe strateegia, lk 23) ning muutused õpikäsituses tähendab, et „iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust rakendatakse kõikidel haridustasemetel ja…

  • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

    Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad. Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste…

  • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

    Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…