Silt: suurfoorum 2009

  • Suurfoorum 2009

    EESTI HARIDUSFOORUM 2009 – 15 AASTAT HARIDUSFOORUMIT EESTI HARIDUS TAGASI- JA EDASIVAATES 18. JA 19. VEEBRUARIL 2010, TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS 18.VEEBRUARIL TOIMUSID DISKUSSIOONID TÖÖRÜHMADES. Eelfoorum 14. ja 15. augustil 2009 foorum-suvekool Noarootsis Bergsbyl koos Eesti Vabaharidusliduga. Teemad: Suure foorumiga tähistatai EHF 15. tegevusaastat. Foorumit tervitasid president Toomas Hendrik ILVES ja EUNECi president Simone BARTHEL. Foorumist võtsid…