Silt: väliskoostöö

  • Kohtumine šoti koolijuhtidega

    23. veebruaril toimus virtuaalne kohtumine šoti koolijuhtidega, Eesti Haridusfoorumit esindasid Maria Erss ja Kristi Mets-Alunurm. Maria Erss kohtumisest:  Tutvustasin neile meie eelmise kevade distantsõppe uuringut. Nad olid väga huvitatud Eesti kogemusest ja olid kuulnud, et Eesti on digivõimaluste kasutamise poolest paljuski teenäitaja. Mainisin ka, et arendamisel on digiõppe strateegia (vähemalt Tallinna Ülikoolis) ja nad tahtsid…

  • PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes

    Kuue riigi (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Hispaania) partnerid viivad ellu Erasmus + strateegilise partnerluse projekti PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes. Projekti eesmärgiks on arendada innovaatilisi, kvaliteetseid ja paindlikke täiskasvanute õppimisviise nutikatele väikeettevõtetele. Siht- ja sidusrühmad: täiskasvanuhariduse arendajad ja pakkujad, nutikate väikeettevõtete personaliarenduse spetsialistid, avalikud asutused, kes vastutavad hariduse…

  • EHF kohtus Hollandi kolleegidega

    31. oktoobril toimus kohtumine EHF juhatuse liikmete ning Hollandi haridustöötajate vahel. Hollandi haridusministeeriumi esindajad korraldasid õppevisiidi Soome ja Eestisse, et koguda kogemusi meie hariduse tulevase jätkusuutlikkuse, võrdsuse ja ligipääsetavuse kohta. Konkreetne grupp oli eriti huvitatud digitaalse kirjaoskusest, võrdsetest võimalustest ja kodanikuaktiivsusest. EHFi külastama ajendas eelkõige huvi EHFi kui vabaühenduse rollist toetada demokraatlikke protsesse ja kuidas…