EHF kohtus Hollandi kolleegidega

31. oktoobril toimus kohtumine EHF juhatuse liikmete ning Hollandi haridustöötajate vahel.

Hollandi haridusministeeriumi esindajad korraldasid õppevisiidi Soome ja Eestisse, et koguda kogemusi meie hariduse tulevase jätkusuutlikkuse, võrdsuse ja ligipääsetavuse kohta. Konkreetne grupp oli eriti huvitatud digitaalse kirjaoskusest, võrdsetest võimalustest ja kodanikuaktiivsusest. EHFi külastama ajendas eelkõige huvi EHFi kui vabaühenduse rollist toetada demokraatlikke protsesse ja kuidas see mõjutab avalikku poliitikat, nagu võrdsete võimaluste edendamine ja haridusele juurdepääsu tagamine.