Silt: viivi luik

  • Viivi Luik. Isamaakõne

    Viivi Luige ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis 24. veebruaril, aastal 2000 ütles president Lennart Meri viisteist lihtsat, selget ja meeldejäävat sõna, mis kõlavad nii: „…„riik” ja „valitsus” ei ole kaugeltki kokkulangevad mõisted. Valitsused tulevad ja lähevad, aga riik jääb.”Need viisteist sõna, need kaks lühikest lauset kõlavad nagu usutunnistus. Neid…