Tallinna 21. Kooli õpilased õpetajaks

Joosep Heinsalu, Taavi Pleiats

Õpilasfirma Student Network sai alguse 2011. aastal, kui neli Tallinna 21. Kooli noort (Joan Kangro, Anete Advelk, Martin Tammvee ja Silver Vapper) tahtsid õpilasfirmat luua ning mõtlesid, mis oleks ühiskonnal vaja, mida nemad suudavad toota/pakkuda. Idee peale tuldi juba õppeaasta alguses, kuid esialgu puudus paljudel õpetajatel ning lapsevanematel usaldus, et keskkooli õpilased suudavad ise olla õpetajad. Sellegipoolest, tänu odavale hinnale, innovatiivsele lähenemisele ja mitmekülgsele turunduskampaaniale tuli kliente päris palju juba alguses ning oli selge, et teiste õpetamine pole mingi probleem.

Student Network on õpilasfirma, mis pakub õpiabi gümnasistidelt põhikooliõpilastele. Me aitame neid, kellel tuleb õppeaine omandamine raskemalt, neid, kellel on õppeaines mahajäämine, näiteks puudumiste tõttu, kuid ka neid andekaid, kel on huvi enda arendamise ja õppeaine vastu. Nii neile, kellel on huvi iseseisvaks õppimiseks, kui ka neile, keda vanemad aidata ei saa või oska.

Pärast mitmes meediakanalis käimist (Elmar, Vikerraadio, Kuku, Postimees jms) ja ka teistes koolides info levitamist hakkas klientide arv minema nii suureks, et ajaliselt polnud võimalik firma 4 liikmel kõikide vajadust rahuldada ja seega hakkas pihta lisaõpetajate värbamine. Esimese kooliaasta lõpuks oli firmas umbes 20 õpetajat kahes erinevas linnas.

Eesti õpilasfirmade võistluseks 2012. aastal valmistuti korralikult ning tihedas konkurentsis saadi Eesti Parima Õpilasfirma tiitel. Sellest tulenevalt jätkati suvel firmaga kõvasti tegutsemist, et Euroopa võistlusel Rumeenias hästi esineda. Suve jooksul sai valmis veebileht, leitud uus juhtkond järgmiseks aastaks ning alustatud üle-eestilise laienemisega. Euroopa võistlus läks üldiselt edukalt, kuid kohta esikolmes ei tulnud.

Pärast mitmes meediakanalis käimist (Elmar, Vikerraadio, Kuku, Postimees jms) ja ka teistes koolides info levitamist hakkas klientide arv minema nii suureks, et ajaliselt polnud võimalik firma 4 liikmel kõikide vajadust rahuldada ja seega hakkas pihta lisaõpetajate värbamine. Esimese kooliaasta lõpuks oli firmas umbes 20 õpetajat kahes erinevas linnas.

Eesti õpilasfirmade võistluseks 2012. aastal valmistuti korralikult ning tihedas konkurentsis saadi Eesti Parima Õpilasfirma tiitel. Sellest tulenevalt jätkati suvel firmaga kõvasti tegutsemist, et Euroopa võistlusel Rumeenias hästi esineda. Suve jooksul sai valmis veebileht, leitud uus juhtkond järgmiseks aastaks ning alustatud üle-eestilise laienemisega. Euroopa võistlus läks üldiselt edukalt, kuid kohta esikolmes ei tulnud.

Teisel Student Networki tegutsemisaastal oli näha, et nõudlus pakutava teenuse järgi on aina kasvav, ning otsustati õpilasfirma tegevust jätkata ka sel aasta. Õpilasfirmad reeglina tegutsevad vaid ühe õppeaasta ning pärast seda kas lõpetavad tegevuse või alustavad tegevust päris firmana. Student Network oli erandiks, sest tegemist on õpilasvõrgustikuga, algusest lõpuni, seega firma pidi jääma õpilaste kätte. Vahetuma pidi õpilasfirma juhatus, sest algne juhatus oli keskkooli lõpetamas ning õpilasfirmadele kehtivate reeglite järgi ei tohtinud nemad seda firmat enam omada.

Uus juhatus seadis eesmärgiks tegevust alustada kokku kümnes Eesti linnas. Linnades olevate õpilastega loodi kontakt läbi tuttavate ning igale piirkonnale valiti juht, kes jaotas töö õpetajate vahel ära, suhtles lastevanematega ning hakkas iga kuiselt jaotama palkasid ja firma tulusid kandma juhatusele. Kevadveerandil, mis hõlmab keskkooli katseid ja lõpueksameid, oli suur tõus nõudluses – tööd tekkis õpetajatele liiga palju ning oli tarvis lisa õpetajaid palgata. Aasta lõpetati juunis ning sel hetkel töötas Student Networkis üle 100 noore õpetaja üle Eesti.

2013/14. õppeaastal oli Student Networki üheks põhiliseks eesmärgiks (juba eelmisel aastal algatatud, kuid mitte nii edukalt kulgenud) tegevuse laiendamine üle Eesti. Soov oli võtta suuremalt ette paar linna lisaks Tallinnale ning pakkuda kvaliteetset teenust ka väljaspool pealinna. Arutluste käigus jäid sõelale Tartu, Rakvere, Haapsalu ja Pärnu. Samuti laiendasime õpetajate baasi Tallinnas ja töötasime välja ülekandega maksmise võimaluse. Mõte oli alustada ka võõrkeelte kursustega, kuid vähese huvi tõttu ei olnud idee teostamisel mõtet. Samuti käivitasime Google Docsi kalendrisüsteemi, kuhu iga õpetaja märkis antud tunnid ja nende kestvuse – selliselt oli parem ülevaade nii meil kui õpetajatel. Aasta jooksul osalesime ka kolmel laadal, millest üks toimus Austrias. Üle-eestilisel laadal saime aga tunnustust parima meeskonnatöö eest ning auhinnana lõunasöögi koos EBSi rektori professor Arno Almanniga.

Oma neljandal tegutsemisaastal Student Networki juhatus, olles uhke õpilasfirma kasvavale edule Eestis, võttis peamiseks eesmärgiks firmasisese töö parema organiseerituse ning pakutava teenuse kvaliteedi tõstmise, mis suurendaks ühtlasi ka firma edukust. Jõudsime järeldusele, et oli õige aeg muuta Student Networki kodulehekülg kaasaaegsemaks ning pühenduda sotsiaalmeediale rohkem, kui seda oli enne tehtud. Meie plaanid ja muudatused kandsid vilja ning aitasid meil jõuda oma eesmärgini, milleks oli suurendada uute klientide ja õpetajate arvu ning viia teenus laiema klientuurini. Kindlasti oli üks suuri plusse ka suurepärane kollektiiv, kellega oli alati hea ning vahetu koostööd teha, mis on vajalik eduka töö tagamiseks. Meeldejäävateks ettevõtmisteks olid erinevad õpilasfirmade laadad ja koolitused, kus koos käisime ja ka Rajaleidja parima teenuse tiitli võitsime. Ühtlasi alustasime instrumendiõpetusega, õpetades algtasemel näiteks viiulit, klaverit, flööti ja kitarri.
Selle aasta suurimaks saavutuseks saab kindlasti lugeda täiesti uuendatud kodulehekülge, mille disainisime ümber nii, et üldmulje on usaldusväärsem ning professionaalsem. Lisasime veebilehele ka andmebaasisüsteemi, mis muutis meie töö palju selgemaks ning kaasaaegsemaks. Süsteemi tööpõhimõte seisneb selles, et igal õpetajal on oma kasutaja, kust ta kannab kõik tunnid eraldi sisse ja nende andmete põhjal saadetakse seejärel lapsevanemale kuu lõpus koondarve, mille alusel toimub tasumine. Ühtlasi sai juhatus kasutada sisse kantud andmeid, et saada ülevaadet, millise aine tundide vastu on kõige suurem nõudlus ning kus piirkondades antakse enim tunde.

Üldiselt jäime oma tööga rahule ja sellele andsid kinnitust nii meie juhendaja Epp Vodja kui ka Student Networki eelmiste aastate juhatuste liikmete kiitused meie töö ja edu kohta. Jõudsime järeldusele, et nelja aasta jooksul on Student Networkist saanud juba bränd, mitte lihtsalt õpilasfirma, ning meie töö ja eesmärgid on teistest firmadest veidi erinevad. Suur osa sellest põhineb just piisavalt pikal kogemusel, mida iga eelnev juhatus annab uuele edasi.

Viienda aasta juhatusse kuulusid Taavi Pleiats, Marie Elise Soomre, Katariina Kägu ja Elis Grete Eist. Neil kellelgi pole eelnevat juhtimiskogemust ning nad on tulnud kõik erinevatest koolidest Tallinna 21. Kooli gümnaasiumisse, nimetades end naljatledes Student Networki provintsijuhtkonnaks. Me soovime teha parimat tööd ja laiendada firma tegevust. Oleme välja töötanud tegevuskava, loonud sihid ja tahame Student Networki brändi edasi viia.

Aasta alguses oli pinge suur ning kartus, et me ei saa hakkama. Kuid raskused panevadki proovile ning annavad motivatsiooni edasi pürgida. Oleme selle lühikese aja jooksul palju õppinud. Firma juhtimine on meile kõigile suurepärane kogemus tulevikuks. Plaanisime laieneda Tallinnast väljapoole ning lootsime arendada eakamate arvutiõpet. Viimasel paaril aastal on õpilasfirma käive kasvanud ligi 3000 € suuruseks, mis näitab, et nõudlus tõesti on suur, kuid mis kõige olulisem: firma suutis seda nõudlust ka rahuldada. Aasta lõpuks oli antud ligi 800 tundi ning firmas töötas üle 40 õpetaja.

Olime sihikindlad ning proovisime eelnevatele juhtkondadele mitte varju jääda – sellest sai Student Networkile järjekordne võimas tegutsemisaasta!

Käesoleval õppeaastal on asunud Student Networki juhtima Marit Kobakene, Marko Kivilo, Patricia Desiree Gutmann, Karita Särekannu – Student Networki kuues juhatus. Me oleme kõik alates 1. klassist õppinud Tallinna 21. Koolis ning seetõttu on meil väga eriline ja ärev tunne, et saame olla osa millestki, mis tekkis siin koolis ning jätkub kindlasti ka tulevikus. Me oleme alati valmis andma endast maksimumi, et kindlustada õpilasfirma järjepidev toimimine.

Meie selleaastaseks eesmärgiks on kindlasti leida erinevaid variante, kuidas Student Networki veelgi nähtavamaks muuta, sest meie soov on, et kõik õpiabi vajavad õpilased seda saaksid.

Vaadates õpilasfirma arengut läbi aastate, siis 2011. aastal, kui õpilasfirma loodi, võeti asi suurelt kätte ning laieneti plahvatuslikult üle Eesti, näiteks Tartusse ja Pärnusse, kuid kahjuks ei saadud kanda kinnitada väljaspool Tallinna. Nagu igal firmal, on ka Student Networkil tulnud ette tagasilööke. Kuna juhtkond vahetub igal aastal, siis oli uuel juhtkonnal keeruline nii suurt võrgustikku üle võtta, sest teistes linnades puudus kindel süsteem ja koordinaator ning praegugi käib töö selle üle, kuidas edukalt laieneda Tallinnast väljapoole nii, et juhtkondade vahetumisel see süsteem ei laguneks.

Õpilasfirma on enda eesmärgiks võtnud ka pideva arengu ja täiustumise. Näitena saab tuua teenuse eest tasumise. Kui esimesel aastal oli see algeline, siis praeguseks on välja kujunenud arvete maksmissüsteem läbi firma konto. Samuti on pidevalt arenenud meie turundus ja oleme end nähtavaks teinud paljudel meediaplatvormidel, nagu Facebook, Instagram kui ka oma koduleht. Student Networki peamine eesmärk on anda võimalikult paljudele noortele kogemus. Nii juhtkonnaliikmetele, millest tuleneb osaliselt ka iga-aastane juhtkonnavahetus, kui ka õpetajatele, ja paljudele on see alles esmane töökogemus.

Märksõnale „koostöö“ saab Student Networki puhul läheneda mitme külje poolt. Näiteks firmasisene koostöö – nii juhatuse kui ka õpetajate puhul. Kui üks õpetaja ei saa ootamatult minna tundi andma, saab ta paluda kedagi teist ennast asendama. Lisaks on väga oluline alus koostööle see, et õpetajaid tööle võttes me hindame neid hoolikalt ning paneme ühiselt paika, milliseid aineid ta enim õpetama sobib. Üheks eesmärgiks on ka võimaldada läbi vabama suhtluse õppimise ajal laiendada nooremate õpilaste maailmapilti ning näiteks avastada erinevaid karjäärivõimalusi ning motiveerida neid selles suunas pürgima. Omapoolset tuge pakub ka Tallinna 21. Kool, kellega on firmal kokkulepe, et võime peale tundide lõppu kasutada klassiruume enda tundide läbiviimiseks.

Õpetajaid on meil nii Tallinna 21. Koolist kui ka teistest Tallinna koolidest, näiteks Tallinna Reaalkoolist või Tallinna Prantsuse Lütseumist. Nii kodukooli kui ka teiste koolide õpetajatega käib pidev suhtlus ja tihe koostöö. Abiõppetunde viime läbi nii meie koolis, kus kooliga on läbi räägitud, et võime kasutada tundide läbiviimiseks selle ruume, kui ka soovi korral õpilase enda kodus, kus õpilasele on kodusem ja vabam õppekeskkond.

Läbi aastate on õpilasfirma saanud palju positiivset tagasisidet. Kokkuvõtvalt võib öelda, et enim hinnatakse meie puhul paindlikkust tunni toimumise aja ning koha suhtes ja vaba õpikeskkonda.

Kindlasti jätkub Student Networki edulugu veel pikalt, ning saame pakkuda väärt kogemust veel paljudele õpilastele juhatuseliikme rollis või proovides kätt õpetajana. Samuti pürgime selle suunas, et iga õpilane, kes vajab õppetöös individuaalset abi, seda ka saaks!


Teksti autorid:
Joosep Heinsalu,
ÕF Student Networki õpetaja 2013–2015
tegevjuht 2014/2015
mentor 2015/2016

Taavi Pleiats,
ÕF Student Networki õpetaja 2014–2016
tegevjuht 2015/2016

www.studentnetwork.ee