Tulekul taas kultuuri ja hariduse kongress

Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Haridusfoorum ning Eesti Kultuuri Koda korraldavad koos kultuuri ja hariduse kongressi 23. – 25. novembril 2018 Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kongressi kolm päeva on pühendatud Eesti vaimse arengu kolme põhidimensiooni – teaduste, kunstide ja hariduse olukorra ja tulevikuarengute seostele.

Ühise kongressi läbiviimise idee sündis varasematel foorumitel ja meie hulgast tänaseks lahkunud emeriitprofessor Viive-Riina Ruusi eestvedamisel, tõukudes vajadusest oluliselt tugevdada seoseid kultuuri, teaduse ja haridusvaldkonna vahel. Maailm on inimese enda tegevuse tulemusel muutunud aina keerulisemaks ja inimese olukord järjest heitlikumaks. Inimkond on kaotamas kontrolli oma oleviku ja tuleviku üle. See olukord vajab mõtestamist ja uute sihtide väljatöötamist. Ent Eesti kultuuri killustatus vähendab meie võimekust olukorraga toime tulla.

Eeldame, et kõiki nimetatud kultuurivaldkondi ühendavaks missiooniks on inimese arengu ja õppimise toetamine ja edendamine.

Kongressi avapäevaks on teaduspäev, mis toimub Eesti Teaduste Akadeemias ja keskendub teadusele. Teaduspäev on kokku kutsutud, et teadvustada teaduste ühist rolli ja vastutust haridusliku mõtte edendamisel ja Eesti haridustegelikkuse kujundamisel.

Kongressi teine päev (24. november) on hariduspäev, mis toimub Viljandis. See on töine hariduse kesksete arutelude päev, kus töötubades kogunevad varasemalt välja sõelutud teemadel arutlema hariduse, teaduse ja kultuuri eestvedajad üle Eesti. Kongressi toimumise aeg on kokku langenud haridusstrateegia 2035 protsessiga. Viljandi hariduspäev on osa haridusstrateegia protsessist, kus laial haridusavalikkusel on võimalik arutada haridusstraeegia võtmeküsimusi ja teha ettepanekuid. Haridusstrateegiaga otseselt seotud töötubasid juhivad haridusstrateegia ekspertrühmades osalejad.
Kuigi kõigi arutelude üheks tulemuseks on sisend Eesti tulevikku – järgmisse haridusstrateegiasse aastani 2035, on osa töötubasid ellu kutsutud spetsiaalselt panustamaks haridusstrateegia protsessi (vt nende töötubade nimekirja).

25.11 toimub Estonia kontserdisaalis kongressi lõpupäev “Eesti Vabariik 100: vaimult suureks saamine″.