Viljandi seminar 24.09.18

Head hariduse ja kultuurivaldkonna eestvedajad!

Kutsume teid osalema ja kaasa rääkima 24. septembril kell 15.00-19.00 Viljandi Kesklinna Kooli (aula Uueveski 1 õppehoones) hariduskongressi ettevalmistavale seminaripäevale.

Viljandi seminari päevaks, 24.09 ootame allpool loetletutel teemadel 3-5 minutilisi sõnavõtte, mis tooksid välja konkreetse probleemi põhiaspektid. Oodatud on ka teie endi poolt pakutud teemad.

Sõnavõttude põhiteese ootame aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu hiljemalt 17. septembriks. Laekunud teeside hulgast valib korraldusmeeskond välja need, mis tulevad seminaripäeval ettekandmisele ja arutluse teemadeks.

TEEMAD

Eesti haridus ja kultuur maailmatuultes
muutunud lapsepõlv, digipöörde plussid ja miinused, piirideta õppimine ja õpetamine, multikultuurilisus, rahvuslik vaimsus, hariduse üleilmastumine Eesti moodi, tulevikuoskused ja valmidus jne

Haridus- ja kultuuripoliitika ning institutsionaalne korraldus
haridus ja riik, haridus ja kultuur ning nende vahekord, juhtimine, võim, ametkonnad, haridus ja majandus, kool ja koolipidajad, maakool ja regionaalpoliitika, haridussüsteem ja koolivõrk,  demokraatliku elukorralduse võimalikkus koolis jne

Kool kui õpi- ja arengukeskkond. Õnnelik kool.
pealiinist erinevad koolid, kool ja kodanikukasvatus, väärtuskasvatus, haridusinstitutsioon kui suhete ja suhtlusmaailm, loovus koolis, õppimine kui koostöö ja koosloome, kogukonnad kui õpikeskkonnad, uuenduslikkus koolis, õpetaja ja õpilane, kooliraamatukogu kui kultuuri pühapaik, õpilaste vaimne tervis, erivajadustega õpilased, kuidas hoida talente jne

Õppimine elukaarel
erinevad haridustasandid ja haridusliigid: kõrgharidus, kutseharidus, põhiharidus, alusharidus – nende seisund, probleemid, tugevused,  huviharidus, noortekeskused ja informaalne haridus, tuleviku täiskasvanuõpe, vabaharidus jne

Kunstid, kultuuriharidus, teadus-, spordi- ja loodushuviharidus
loovuse ja innovatsiooni seosed, identiteediloome, ühiskonna heaolu, väärtusloome, majanduslik konkurentsivõime jne

Hariduse sisu ehk mida ja kuidas me õpime ja õpetame
õpetatava maht, õppekavade ülekoormatus, õpetatava sisu väärtus tänaste probleemide valgel, hariduse sisu ja vormi ning tuleviku töönõuete harmoniseerimine, õpetuse vastavus ootustele, ideaalid, ideoloogiad või õpetatava neutraalsus? erinevad õppevormid ja nende paljusus, kas kool õpetab mõtlema, digivägevus vs digipädevus, e-õpe jne

Vanemlus
vanemate ja haridusasutuste suhted ja suhtlus, põlvkondade suhtlus, koduõpe, lastekaitse, haridusasutuste abi kodudele, kodu-kooli koostöö jne

Seminarile palume registreeruda SIIN.

Viljandi seminaripäeva toetab Viljandi Linnavalitsus

Viljandi linnavalitsus logo