2008. aastal algatas Eesti Haridusfoorum diskussiooni Eesti pikaajalise haridusstrateegia / elukestva õppe strateegia üle. EHF koostas selleks esialgse lähteülesande ning pidas läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikogu kultuurikomisjoni, mitmete haridusarendusorganistasioonidega (ETKA Andras, SA Innove, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Koostöö Kogu jt). 2008. aastal sõnastas EHF pikaajalise elukestva õppe strateegia lähteülesande, arutamaks seda erinevate institutsioonidega.

2009. aasta jaanuaris  toimus EHF algatatud ümarlaud elukestva õppe strateegia küsimuses.

2009.a sügiseks jõuti  kolmepoolse kokkulepe sõlmimiseni Eesti piakajalise elukestva õppe strateegia väljatöötamiseks, mis on olnud EHF viimaste aastate tegevuse peasuund. Haridusstrateegia protsessi kolm osapoolt on Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorum ning Haridus- ja Teadusministeerium.

29. juunil 2011 andis Elukestva õppe strateegia 2020 koostamist juhtinud kolmepoolne juhtkomisjon Eesti Haridusstrateegia 2012-2020 "Eesti hariduse viis väljakutset" projekti ja strateegia taustamaterjalid üle haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole. Elukestva õppe strateegia 2020 valmis Eesti Haridusfoorumi, Eesti Koostöö Kogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

30. oktoobril 2013 toimunud seminaril tutvustati paljude erinevate ekspertide koostöös valminud dokumenti "Eesti elukestva õppe strateegia 2020" (28.03.2014) / "Estonian Lifelong Learning Strategy 2020". Seminari materjalid:

 

Dokumendid: