Silt: 2013

  • TALIS 2013 uuringu tulemused

    TALIS-e uuringus osales 3129 Eesti 7.–9. klassi õpetajat ja 197 koolijuhti ehk 38% põhikooli ülemise astme õpetajatest ja 49% koole, kus õpetatakse 7.–9. klassi. Uuring näitab õpetajate ja koolijuhtide endi hoiakuid ning hinnanguid oma tööle ja töökeskkonnale.Uuringus osales kokku 34 riiki.Eesti siseriiklik detailsem raport TALIS 2013 tulemustest valmib 2014. aasta lõpuks. Rahvusvaheline raport „TALIS 2013…

  • Suurfoorum 2013

    Eesti haridusfoorum 2013: “Kodulähedane ja armas põhikool” 31. jaanuar, 2014, Tallinna Teeninduskool (Majaka 2) Haridusfoorumist võttis osa 76 inimest. Foorumit ohjas EHF juhatuse liige, 2013 toimkonna esimees Reet LAJA.  „Selles koolis tunneb õpilane ennast nagu kala vees“ määratles Mäetaguse kooli direktor Tarmo Valgepea. „Selles koolis on tunnid huvitavad, hinded pole karistuseks, selles koolis on ka…