TALIS 2013 uuringu tulemused

TALIS-e uuringus osales 3129 Eesti 7.–9. klassi õpetajat ja 197 koolijuhti ehk 38% põhikooli ülemise astme õpetajatest ja 49% koole, kus õpetatakse 7.–9. klassi.

Uuring näitab õpetajate ja koolijuhtide endi hoiakuid ning hinnanguid oma tööle ja töökeskkonnale.
Uuringus osales kokku 34 riiki.
Eesti siseriiklik detailsem raport TALIS 2013 tulemustest valmib 2014. aasta lõpuks.

Rahvusvaheline raport „TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning”

Kokkuvõtlik infomaterjal Eesti kohta: „Country profile Estonia“


Allikas: Haridusministeerium; http://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/talis