Silt: kutseharidus

 • On aeg gümnaasium ja kutsekool ühe katuse alla viia

  Eesti haridusfoorumi ja vabaharidusliidu ümarlaud Tallinnas ametiühingute keskliidu saalis. Fotod: Raivo Juurak 13. oktoobril toimus Tallinnas ametiühingute keskliidu saalis Eesti haridusfoorumi ja vabaharidusliidu ühine ümarlaud, kus analüüsiti noorte põhikoolijärgseid haridusvalikuid. Arutelu sissejuhatuseks küsiti piltlikult, kas haridussüsteemi ülesehitust peaksid iseloomustama eelkõige müürid või pigem sillad. Küsimus oli ajendatud minister Mailis Repsi mõni aeg tagasi avaldatud mõttest,…

 • Suurfoorum 2005

  EESTI HARIDUSFOORUM 2005 ELUKESTEV KUTSEÕPE – SILLAD JA TÕKKED 27. JA 28. jaanuaril 2006 Jõhvi Kontserdimajas ja Jõhvi Gümnaasiumis 118 osavõtjat Eelfoorumid: Suurfoorumi Jõhvis 27.01.2006 avas HTM abiminister ERKKI PIISANG ettekandega ELUKESTVAST ÕPPEST, ÜLD- JA KUTSEHARIDUSEST Ta peatus järgmistel probleemidel: VÄLJAKUTSED KAASAJASTUVALE KUTSEÕPPELE ANDRES PUNG, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja pööras oma…

 • Suurfoorum 1999

  EESTI HARIDUSFOORUM 1999 EESTI HARIDUSÜSTEEMI ARENGU KONTSEPTSIOON 10.–11. DETSEMBER 1999 RAHVUSRAAMATUKOGU, TALLINN Foorumile oli valitud 268 delegaati. Foorumit avades ütles toimkonna ’99 esimees OLAV AARNA, et õpiühikonna haridussüsteemi ehituskavandis – haridussüsteemi arengu kontseptsioonis – esitatakse Eesti haridussüsteemi arendamise eesmärgid ja üldpõhimõtted ning kavandatakse meie hatridussüsteemile sobiv mudel. See mudel peaks kavandama eesti haridussüsteemi arengut kuni…

 • Suurfoorum 1996

  EESTI  HARIDUSFOORUM 1996 EESTI HARIDUSVALIKUD XXI SAJANDI LÄVEL 1.­–3. NOVEMBER 1996 PÄRNUS Haridusfoorumi osavõtjateks oli valitud 327 delegaati. Avasõnaga esines haridusfoorumi toimkonna esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ta tõi esile kolm põhilist probleemi Eesti hariduselus, mille lahendamisele peab tähelepanu pöörama haridusfoorum. Avaettekandega „Hetkeseis ja perspektiivid Eesti hariduse arengus“ esines-haridusminister Jaak Aaviksoo, kes tõi välja Eesti hariduse arengu neli prioriteeti:…