Silt: suurfoorum

 • Suurfoorum 2000

  EESTI HARIDUSFOORUM 2OOO ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE ÕPIÜHISKONNAS 8.–9. DETSEMBER 2000 TARTU ÜLIKOOLIS Foorumile oli valitud 210 delegaati. Foorumit avades ütles HARTIDUSFOORUMI 2000 toimkonna esimees OLAV AARNA, et EESTI HARIDUSFOORUM võib pidada oma esimest juubelit – tegutsetud on juba viis aastat – kuna natukene rohkem kui viis aastat tagasi otsustati selles samas ülikooli aulas moodustada EESTI…

 • Suurfoorum 1999

  EESTI HARIDUSFOORUM 1999 EESTI HARIDUSÜSTEEMI ARENGU KONTSEPTSIOON 10.–11. DETSEMBER 1999 RAHVUSRAAMATUKOGU, TALLINN Foorumile oli valitud 268 delegaati. Foorumit avades ütles toimkonna ’99 esimees OLAV AARNA, et õpiühikonna haridussüsteemi ehituskavandis – haridussüsteemi arengu kontseptsioonis – esitatakse Eesti haridussüsteemi arendamise eesmärgid ja üldpõhimõtted ning kavandatakse meie hatridussüsteemile sobiv mudel. See mudel peaks kavandama eesti haridussüsteemi arengut kuni…

 • Suurfoorum 1997

  EESTI HARIDUSFOORUM ’97 HARIDUSE KÄTTESAADAVUSEST JA KVALITEEDIST ÕPIÜHISKONDA PÜRGIVAS EESTIS 31. OKT – 2. NOV 1997 NARVA-JÕESUU Sanatooriumi Kultuurikeskuses ja Narva-Jõesuu Keskkoolis Haridusfoorumile oli valitud 304 delegaati. Haridusfoorumi 1997 toimkonna esimees ENE-MALL VERNIK-TUUBEL ütles foorumit avades: ” Tänaseks foorumiks ette-almistatud materjalid toovad välja mõned sotsiaalsed grupid, kelle jaoks hariduse kättesaadavus on muutunud ja muutumas probleemiks.…

 • Suurfoorum 1996

  EESTI  HARIDUSFOORUM 1996 EESTI HARIDUSVALIKUD XXI SAJANDI LÄVEL 1.­–3. NOVEMBER 1996 PÄRNUS Haridusfoorumi osavõtjateks oli valitud 327 delegaati. Avasõnaga esines haridusfoorumi toimkonna esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ta tõi esile kolm põhilist probleemi Eesti hariduselus, mille lahendamisele peab tähelepanu pöörama haridusfoorum. Avaettekandega „Hetkeseis ja perspektiivid Eesti hariduse arengus“ esines-haridusminister Jaak Aaviksoo, kes tõi välja Eesti hariduse arengu neli prioriteeti:…

 • Suurfoorum 1995

  Eesti Haridusfoorumist Idee Eesti Haridusfoorumist hakkas kujunema pärast 1994. aasta mais Tartu Ülikoolis ja Kadrina Keskkoolis toimunud rahvusvahelist konverentsi “Paradigmaatilised muutused hariduses 20. sajandi lõpus”. Sealt saadud uued ideed tekitasid Haridustöötajate Koolituskeskuse töötajates vajaduse arutleda “uutest tuultest” ja moodustus nn Haridusseminar, kus jõuti tõdemuseni, et Eesti haridus balansseerib kaose ja taastotalitarismi piiril ja selle kolmandaks…