Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ kava

11:00 – 11:50Tervituskohv
Osavõtjatel on võimalus teha giidi saatel ekskursioon TÜ Narva Kolledži ruumides
 Sissejuhatus
Juhatab Kristi Vinter
11:50 – 12:00EHF tervitus ja foorumi avamine
Krista Loogma
12:00 – 12:20Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest
Loe ettekannet siit
12:20 – 12:40Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori Katri Raiki ettekanne haridusintegratsiooni kogemusest Eestis
12:40 – 13:15Sissejuhatus rühmatöösse
 1) Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi direktori Kristi Vinteri ettekanne uuenevast õpikäsitusest ja sellega seotud väljakutsetest koolile ja õpetajale.
 2) Tallinna Ülikooli professori Krista Loogma ettekanne „Mida räägivad rahvusvahelise õpetajate ja õppimise uuringu TALIS tulemused õpetamise praktikast ja koolikliimast?“
13:15 – 14:15Lõuna
14:15 – 16:00Töö rühmades keskendub kolmele küsimusele:
1) Mis see on mida mõistetakse uueneva ja oodatud õpikäsituse all ja millised väljakutsed sellega seotud on?
2) Takistused õpikäsituse uuenemisel: miks pole uuenev(ad) õpikäsitused jõudnud kooli ja õpetamise praktikasse?
3) Kuidas jõuda uueneva õpikäsituseni?
 Lahenduste otsimisel osalevad töörühmades ka erinevate haridusuuenduslikel põhimõtetel tegutsevate huvigruppide esindajad ja igas rühmatöö ruumis aitavad vahekokkuvõtteid teha kõrvalseisvad asjatundjad.

Loe kokkuvõtet rühmatöödest siit
16:00 – 16.45Ettekanded/kokkuvõtted rühmatööde tulemuste põhjal
Juhatab Marju Lauristin
16:45 – 17:15Foorumi kokkuvõtted
Marju Lauristin
17:30Vastuvõtt osavõtjatele
18:00Kojusõit