Silt: kogumik 2014

 • Kogumik 2014

  Eesti Haridusfoorum 2014 ettekannete ja artiklite kogumik -> Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne „Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest“ -> Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – kokkuvõte rühmatöödest. Ene-Mall Vernik-Tuubel -> Uuenev õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed koolile ja õpetajale. Kristi Vinter -> Mida räägivad rahvusvahelise õpetajate ja õppimise uuringu TALIS tulemused õpetamise praktikast ja koolikliimast.…

 • Sünkroonõppe ja veebiseminaride rakendamisest koolis. Astrid Sildnik

  EÕS 4.1. – Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi Astrid Sildnik, EÕLi juhatuse liige, Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetajaSander Mölder ja Ruslan Seredjuk, Kose Gümnaasiumi õpilased I Õppimine, millel pole piire Tehnoloogia areng on aastasadade vältel olnud vältimatuks survestajaks ka koolis toimuvale, ometi võib öelda, et tõeliseks revolutsiooniks õppimisel ja õpetamisel võib pidada internetiühenduse üleilmset levikut. Ühes ajahetkes…

 • Mida räägivad OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu (TALIS) tulemused uuenevast õpikäsitusest? Krista Loogma

  Elukestva õppe strateegia üks keskne strateegiline eesmärk taotleb õpikäsituse muutust kõigis hariduse allvaldkondades.  Strateegias hõlmab  õpikäsituse mõiste „…arusaama õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest ja erinevate osapoolte rollist õppeprotsessis“ (Eesti elukestva õppe strateegia, lk 23) ning muutused õpikäsituses tähendab, et „iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust rakendatakse kõikidel haridustasemetel ja…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – osavõtjad

  Jrk Nimi Asutus/ettvõte 1 Aet Kiisla Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2 Ago Kübarsepp Ankalte OÜ 3 Aive Saadjärv Haapsalu Nikolai Kool 4 Andrei Pappinen Uus Sild MTÜ 5 Andres Kampmann Oru Kool 6 Anna Džalalova Tartu Ülikooli Narva kolledž 7 Anne Mahoni Haapsalu Põhikool 8 Anneli Vaarpuu Lääne Maavalitsus 9 Anu Kurm Virtsu Kool 10…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ kava

  11:00 – 11:50 TervituskohvOsavõtjatel on võimalus teha giidi saatel ekskursioon TÜ Narva Kolledži ruumides   SissejuhatusJuhatab Kristi Vinter 11:50 – 12:00 EHF tervitus ja foorumi avamineKrista Loogma 12:00 – 12:20 Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisestLoe ettekannet siit 12:20 – 12:40 Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori Katri Raiki ettekanne…

 • Teadmise käsitluse muutumine ajaloos. Kaarel Haav

  Artikkel laiendab autori teese, mis esitati 14. novembril 2014 TÜ Narva Kolledžis toimunud Haridusfoorumile uue õppimismudeli teemal. Teesid viitavad vajadusele seostada uued õppimise käsitlused ka uute teadmiste käsitlustega. Artikkel selgitab inimteadmiste olemust ja teadmiste seostest inimese, ühiskonna ja kultuuri mõistetega. Inimteadmised on valdavalt väljendatud sõnade, mõistete ja kujunditega, mis on olemuselt sümbolid, millele on omistatud…

 • Mida teha kutseõppest väljalangevusega. Ene-Mall Vernik-Tuubel

  1. Tänane seis ja riiklikud eesmärgid Õpingute katkestamise tänane seis on toodud alljärgneval graafikul.  Täna on kutseõppest väljalangevus 17–22%. Katkestamise vähendamise alal viimastel aastatel riigis keskmiselt saavutusi pole. Väljalangevuse näitajad kooliti/õppekavarühmiti/regiooniti/aastati varieeruvad suurtes piirides. Võib vist küll kokkuvõtteks öelda, et me täna ei kontrolli väljalangevust. Suur hulk seni kasutatud meetmeid pole aidanud väljalangevust kutseõppest kontrolli…

 • Kasvatuse viletsuse aasta. Eesti Haridusfoorumi diskussioonilist 2014. aasta. Raivo Juurak

  Raivo Juurak Eesti Haridusfoorumi diskussioonilist Miks just kasvatuse viletsuse aasta? Esiteks sellepärast, et proovisin just sellel aastal võtta viis korda üles teemat „Kasvatuse viletsus“, kuid alati sain vastuseks alla kümne kirja. Listiliikmeid see sõnapaar – kasvatuse viletsus – ei huvitanud. Ehkki varasematel aastatel olin viidanud korduvalt Goldingi „Kärberste jumalale“, Philip G. Zimbardo vangaleksperimendile ja tema…

 • Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne „Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest“

  Head Haridusfoorumil viibijad ja elukestva õppe strateegia kaasautorid! EÕS on teie kõigi ühistöö. 5 aastat tõsist toimetamist, et jõuda valdkonnas, mis praktiliselt kõiki inimesi ja paljusid ametkondi huvitab ja puudutab, konsensusele kõige olulisemates probleemides, eesmärkides ja parimates võimalikes lahendusteedes, ei ole kerge ülesanne.  On teada, et haridusvaldkonnas pole kokkulepeteni lihtne jõuda, kuid teie laiapõhjaline koostöö…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – kokkuvõte rühmatöödest

  Koostanud: Ene-Mall Vernik-Tuubel Rühmatöö lähtus arusaamast, et „Elukestva õppe strateegias“ kirjeldatud nn uuenev õpikäsitlus on soovina kirjeldatud juba 1989. a. mõttetalgutel ja on kogu iseseisvusaja haridusideoloogias olemas olnud – nii PGSis kui üldhariduse õppekavades. Kuid senini on põhilisi etteheiteid meie koolile, et õpetamine on ainekeskne, õppija arengule pööratakse tähelepanu tagasihoidlikult. Rühmatöö eesmärk oli tuua välja…