Silt: 2014

 • Irene Käosaar, HTM tegevusplaanist / 22.08.14

  “Veebruaris 2014 võttis Vabariigi Valitsus vastu Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS), hetkel on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ülesandeks selle strateegia programmide koostamine. Sisuliselt on need programmid, mille abil EÕS-s püstitatud eesmärgid ja ülesanded ellu viiakse. EÕS’s on 5 peamist eesmärki: muutuv õpikäsitus, õpetajate ja koolijuhtide professionaalsus, suurem seotus töömaailmaga, valikute ja võimaluse tagamine ning digipööre.…

 • Suurfoorum 2014 – “Haridusuuendajate kokkutulek”

  -> Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne „Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest“ -> Uuenev õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed koolile ja õpetajale, Kristi Vinter -> Mida räägivad rahvusvahelise õpetajate ja õppimise uuringu TALIS tulemused õpetamise praktikast ja koolikliimast, Krista Loogma (koostamisel) -> Kokkuvõte rühmatöödest, Ene-Mall Vernik-Tuubel -> Kava -> Osavõtjate nimekiri “Haridusuuendajate kokkutuleku” taust…

 • Sünkroonõppe ja veebiseminaride rakendamisest koolis. Astrid Sildnik

  EÕS 4.1. – Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi Astrid Sildnik, EÕLi juhatuse liige, Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetajaSander Mölder ja Ruslan Seredjuk, Kose Gümnaasiumi õpilased I Õppimine, millel pole piire Tehnoloogia areng on aastasadade vältel olnud vältimatuks survestajaks ka koolis toimuvale, ometi võib öelda, et tõeliseks revolutsiooniks õppimisel ja õpetamisel võib pidada internetiühenduse üleilmset levikut. Ühes ajahetkes…

 • Uuenev õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed koolile ja õpetajale. Kristi Vinter

  Eesti kooli seisab silmitsi paljude väljakutsetega, mis sunnivad kriitilise, kuid konstruktiivse pilguga otsa vaatama sellele, mis üldhariduses täna toimumas. Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool toob välja terve rea õpilastega seotud ja tähelepanu vajavaid valdkondi, mida tänasele Eesti koolile ja üldharidusele ette heidetakse. Nende hulka kuuluvad õpilaste tagasihoidlik aja kasutamise ja planeerimise oskus, halb keskendumisvõime,…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – osavõtjad

  Jrk Nimi Asutus/ettvõte 1 Aet Kiisla Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2 Ago Kübarsepp Ankalte OÜ 3 Aive Saadjärv Haapsalu Nikolai Kool 4 Andrei Pappinen Uus Sild MTÜ 5 Andres Kampmann Oru Kool 6 Anna Džalalova Tartu Ülikooli Narva kolledž 7 Anne Mahoni Haapsalu Põhikool 8 Anneli Vaarpuu Lääne Maavalitsus 9 Anu Kurm Virtsu Kool 10…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ kava

  11:00 – 11:50 TervituskohvOsavõtjatel on võimalus teha giidi saatel ekskursioon TÜ Narva Kolledži ruumides   SissejuhatusJuhatab Kristi Vinter 11:50 – 12:00 EHF tervitus ja foorumi avamineKrista Loogma 12:00 – 12:20 Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisestLoe ettekannet siit 12:20 – 12:40 Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori Katri Raiki ettekanne…

 • Teadmise käsitluse muutumine ajaloos. Kaarel Haav

  Artikkel laiendab autori teese, mis esitati 14. novembril 2014 TÜ Narva Kolledžis toimunud Haridusfoorumile uue õppimismudeli teemal. Teesid viitavad vajadusele seostada uued õppimise käsitlused ka uute teadmiste käsitlustega. Artikkel selgitab inimteadmiste olemust ja teadmiste seostest inimese, ühiskonna ja kultuuri mõistetega. Inimteadmised on valdavalt väljendatud sõnade, mõistete ja kujunditega, mis on olemuselt sümbolid, millele on omistatud…

 • Mida teha kutseõppest väljalangevusega. Ene-Mall Vernik-Tuubel

  1. Tänane seis ja riiklikud eesmärgid Õpingute katkestamise tänane seis on toodud alljärgneval graafikul.  Täna on kutseõppest väljalangevus 17–22%. Katkestamise vähendamise alal viimastel aastatel riigis keskmiselt saavutusi pole. Väljalangevuse näitajad kooliti/õppekavarühmiti/regiooniti/aastati varieeruvad suurtes piirides. Võib vist küll kokkuvõtteks öelda, et me täna ei kontrolli väljalangevust. Suur hulk seni kasutatud meetmeid pole aidanud väljalangevust kutseõppest kontrolli…

 • Kasvatuse viletsuse aasta. Eesti Haridusfoorumi diskussioonilist 2014. aasta. Raivo Juurak

  Raivo Juurak Eesti Haridusfoorumi diskussioonilist Miks just kasvatuse viletsuse aasta? Esiteks sellepärast, et proovisin just sellel aastal võtta viis korda üles teemat „Kasvatuse viletsus“, kuid alati sain vastuseks alla kümne kirja. Listiliikmeid see sõnapaar – kasvatuse viletsus – ei huvitanud. Ehkki varasematel aastatel olin viidanud korduvalt Goldingi „Kärberste jumalale“, Philip G. Zimbardo vangaleksperimendile ja tema…

 • EHF 2014: Haridusuuendajate kokkutulek 14.11 Narvas

  Eesti Haridusfoorum korraldab reedel, 14. novembril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis suurfoorumi pealkirjaga “Haridusuuendajate kokkutulek”, mis sel korral kutsub üles kaasamõtlema haridusuuenduslikel põhimõtetel tegutsevate organisatsioonide, liitude ja mõttekodade esindajaid. Haridusuuendajate kokkutuleku eesmärgid on kirjeldatud allpool ning päevakavaga on võimalik tutvuda SIIN.(uuendatud 13.11) Foorum on osavõtjatele tasuta. Osavõtuks palume registreeruda 7. novembrini SIIN: http://goo.gl/saIEaU Foorumit aitab korraldada Tartu Ülikooli Narva…

 • Huvitav Kool kirjutab: ootused huvitavale koolile

  Algatuse Huvitav Kool mõttekonkursile esitatud esseede põhjal ning mõttekodade tulemusena on välja kujunenud loend tegevustest, mida on võimalik teha igas koolis ning millesse on võimalik kaasata lisaks õpilastele ja õpetajatele ka lapsevanemaid ja kooli toetajaid – haridussõpru. Tegevused ei eelda põhjalikke muutusi, pigem asjatundlikku läbimõtlemist, keskendumist olulisele, selgust ja avatust. Tegevused toetavad koolide omanäolisuse veelgi…

 • Kristi Vinter: kool ja õpikäsitus peavad muutuma

  Kui uus õpikäsitus jõuab ideest teostuseni, on kool koht, kus nii õpilasel kui ka õpetajal on hea olla, kirjutab Kristi Vinter värskes Sirbis. Viimased aastad on toonud haridusse diskussioone tekitanud mõiste – (uus) muutunud õpikäsitus. Ehkki muutunud (uue) õpikäsituse kriitikud rõhutavad, et tegemist ei ole millegi uuega ning uue õpikäsituse sarnased vaated on aktuaalsed olnud…

 • Margit Timakov, EÕL ja kutsestandardi teemadel, 22.08.2014

  “Õpetaja professionaalsuse kasvamine on pikk protsess, kus on palju küsimusi, mida Eesti Õpetajate Liit peab jooksvalt lahendama. Osapooled on kokku leppinud tegevused ja näited, mida võiks koolis töötajalt oodata; selle mis võiks olla õpetajatele sihiks või siis võrdluseks, et tekiks võrdluspunkt.” “Oleme välja töötamas õpetajate tugi-käsiraamatut, milles on õpetaja enesehindamise radar, et õpetaja saaks vaadata,…

 • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

  Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad. Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste…

 • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaud “SIHISEADMISEST TEGUDENI!” 22.08.2014

  Reedel, 22. augustil 2014 kell 13.30-17.30 toimub Tallinna 21. Kooli aulas (Raua 6) Eesti Haridusfoorumi seminar “Sihiseadmisest tegudeni!”Osalema on kutsutud erinevate valdkondade esindajad, kes räägivad õpetajaharidusest oma vaatevinklist. Täiendav info: tel: 5341 7726 / Liis Turu, Haridusfoorumi infojuht MTÜ Eesti Haridusfoorum juhatuse-post: haridusfoorum@haridusfoorum.ee

 • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…

 • Suurfoorum 2013

  Eesti haridusfoorum 2013: “Kodulähedane ja armas põhikool” 31. jaanuar, 2014, Tallinna Teeninduskool (Majaka 2) Haridusfoorumist võttis osa 76 inimest. Foorumit ohjas EHF juhatuse liige, 2013 toimkonna esimees Reet LAJA.  „Selles koolis tunneb õpilane ennast nagu kala vees“ määratles Mäetaguse kooli direktor Tarmo Valgepea. „Selles koolis on tunnid huvitavad, hinded pole karistuseks, selles koolis on ka…

 • Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne „Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest“

  Head Haridusfoorumil viibijad ja elukestva õppe strateegia kaasautorid! EÕS on teie kõigi ühistöö. 5 aastat tõsist toimetamist, et jõuda valdkonnas, mis praktiliselt kõiki inimesi ja paljusid ametkondi huvitab ja puudutab, konsensusele kõige olulisemates probleemides, eesmärkides ja parimates võimalikes lahendusteedes, ei ole kerge ülesanne.  On teada, et haridusvaldkonnas pole kokkulepeteni lihtne jõuda, kuid teie laiapõhjaline koostöö…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – kokkuvõte rühmatöödest

  Koostanud: Ene-Mall Vernik-Tuubel Rühmatöö lähtus arusaamast, et „Elukestva õppe strateegias“ kirjeldatud nn uuenev õpikäsitlus on soovina kirjeldatud juba 1989. a. mõttetalgutel ja on kogu iseseisvusaja haridusideoloogias olemas olnud – nii PGSis kui üldhariduse õppekavades. Kuid senini on põhilisi etteheiteid meie koolile, et õpetamine on ainekeskne, õppija arengule pööratakse tähelepanu tagasihoidlikult. Rühmatöö eesmärk oli tuua välja…