Tark ja tegus Eesti 2035

Eesti Haridusfoorum on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner uue haridusstrateegia 2035 väljatöötamisel.

Korraldatud on mitmeid arutelusid, mille kokkuvõtted on saadetud HTMle:

Haridusstrateegia ümarlauad Tartus (30.05.2019) ja Tallinnas (17.06.2019)

Teadusuuringute ümarlaud Tallinnas (09.10.2019)

Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus Tallinnas (22.01.2020)

EHF suurfoorum 2019 Individuaalsed õpiteed avatud haridusruumis Tallinnas (18.02.2020)

Samuti on EHF liikmed panustanud ekspertrügmade töös ning teinud ettepanekuid haridusvaldkonna arendamiseks tulevikus:

EKSPERTRÜHMADE TULEVIKUVISIOONID  JA ETTEPANEKUD EESTI HARIDUS-, TEADUS-, NOORTE- JA KEELEVALDKONNA  ARENDAMISEKS AASTATEL 2021–2035

Kolme ekspertrühma visioonidokumentide lühikokkuvõte