Seni on toimunud järgmised suurfoorumid (1995. aastal oli nimeks Hariduskonverents):

25. Suurfoorum 2020 - EHF 25! EHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum” november 2020 – kevad 2021

24. Suurfoorum 2019: individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis", 18. veebruar 2020

23. Kultuuri ja hariduse kongress "Inimese areng ja õppimine Eesti kultuuris", 23.-25.11.2018

22. "Õppimine kriisidest ja õppimiskriisid", 13.12.2017

21. Haridus ja kultuur", 2. detsember 2016

20. Suurfoorum 2015

19. "Kodulähedane ja armas põhikool", 31.01.2014, Tallinn

17. "Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?", 27. aprill 2012, Tallinn

16. „Eesti Haridusstrateegia 2020", 26.03.2011, Tallinn

15. Eesti Haridusfoorumi 15. aastapäeva tähistav foorum "Eesti haridus tagasi- ja edasivaates", 19. veebruar 2010, Tallinn

14. "Õppija ning õppimine tänases ja homses Eestis", 5.-6. detsember 2008, Mõdriku ja Rakvere

13. "Põhikool annab põhja". 11.-12. jaanuar 2008

12. "Õpetaja õppivas koolis ja ühiskonnas", 5.-6. jaanuar 2007, Haapsalu

11. "Elukestev kutseõpe - sillad ja tõkked", 27.-28. jaanuar 2006, Jõhvi

10. "21. sajandi haridus - kas haridus kõigile?", 28.-29. jaanuar 2005, Tallinn

9. "Maakonna, linna ja valla osa koolihariduses", 5.-6. detsember 2003, Paide

8. "Eesti haridusstrateegia ja haridusfoorum", 10.-11. jaanuar 2003, Tallinn

7. "Elu ja õppimine: elukestva õppimise toetamine", 7.-8. detsember 2001, Viljandi

6. "Õppimine ja õpetamine õpiühiskonnas", 8.-9. detsember 2000, Tartu.

5. "Eesti haridussüsteemi arengu kontseptsioon", 10.-11. detsember 1999, Tallinn.

4. "Hariduse roll Eesti ühiskonna arengu kujundajana", 20.-21. november 1998, Haapsalu.

3. "Hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist õpiühiskonda pürgivas Eestis", 31.10-2.11.1997 Narva-Jõesuu

2. "Eesti haridusvalikud XXI sajandi lävel", 1.-3. november 1996, Pärnu

1. "Eesti Hariduskonverents", 20.-22. aprill 1995, Tallinn.