Autor: EHF

 • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitluse tulemused

  Marju Lauristin, Marika SaarEesti Haridusfoorum11. nov 2022 Uuringu tulemuste allalaetav .PDF Uuringu  eesmärk Küsitluste läbiviimine Vastanute hulk ja koosseis Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus) Suurimad mured:        Koolijuht      Koolipidaja Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit 70% 38% Raha, palk, eelarve, investeeringud 48% 43% Kaasav haridus, HEV õpilased 40% 33%…

 • Veebiarutelu koolikultuuri teemal 1. dets 2022 – KOKKUVÕTE

  1. detsembril 2022 toimus Eesti Haridusfoorumi korraldatud veebiarutelu koolikultuuri rollist üleminekul eestikeelsele haridusele, mille juhatas sisse Marju Lauristin. Veebiarutelu põhines Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi teaduri Maria Erssi järeldoktorantuuri uuringul eesti ja vene koolide õpilaste agentsusest ehk tegevusvõimekusest pealkirjaga „Kuivõrd õppijat võimestav on eesti- ja venekeelne kool Eestis?“. Maria Erss on uuringut  tutvustanud ka Postimehes (vt https://arvamus.postimees.ee/7645312/maria-erss-eesti-keelele-uleminekust-jaab-vaheks-kui-ei-muutu-koolikultuur).…

 • Eesti Haridusfoorumi arutelu „Kuidas kujundada kohalikku hariduspoliitikat?“

  Aeg: 11. november 2022 kell 13–17 Koht: Tallinna Ülikool Astra maja (Narva mnt 29, ruum A-046) Päevajuht: Marika Saar, haridusentusiast Arutelul keskendusime erinevate osapoolte vahelisele koostööle kohaliku hariduspoliitika kujundamisel. Eraldi keskmes oli koostöö koolijuhtide ja koolipidaja vahel. Arutelul esitleti ka koolijuhtide ja koolipidajate seas läbi viidud küsimustiku tulemusi. Päevakava Ettekanded kell 13.00–14.30 Paus 14.30–14.45  Paneeldiskussioon…

 • Seminar “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”

  11. detsembril 2021 korraldas Eesti Haridusfoorum seminari “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”, mis toimus Tallinnas kohvikus Lummus (Müürivahe 20). Seminari sissejuhatuseks esitas Marju Lauristin ülevaate Hariduse arengukava 2035 võtmeküsimustest. Seminar toimus kerilaua formaadis ning seda juhtis Ene-Silvia Sarv. Seminari päevakava: 11.00-11.20 – rakendamine, sissejuhatus, enesemääratlus rühmadesse 11.20-12.00 – I rühmatöö “Ideaal” 12.00-12.30 –…

 • Eesti Haridusfoorumi distantsõppe jätku-uuring 2021

  Teist aastat järjest viis Eesti Haridusfoorum (EHF) koostööleppe alusel Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi distantsõppega toimetuleku uuringut. 2021. aasta uuring “Teine koroonakevad õpilaste, õpetajate ja lastevanemate pilgu läbi” on jätk 2020 kevadel läbiviidud uuringule “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes” . Jätku-uuringu teostasid EHF eksperdid emeriitprofessor Marju Lauristin (TÜ), professor Krista Loogma (TLÜ), PhD…

 • Kaasteelise mälestuseks…

  In memoriam Ene-Mall Vernik-Tuubel. 21. jaanuaril 2021 lahkus meie hulgast pärast pikaajalist rasket haigust hea kolleeg, Eesti Haridusfoorumi asutajaliige Ene-Mall Vernik-Tuubel.

 • Eelteade: EHF suurfoorum 2021

  1995. aastal kutsuti ühiskondliku algatusena ellu Eesti Haridusfoorum (EHF), mis 2000. aastal muudeti mittetulundusühinguks Eesti Haridusfoorum. EHF tegutsemise põhieesmärgiks on Eesti hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste ja kooliga seotud huvigruppide esindajate koondamine, selleks et osalusdemokraatia, kaasatuse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete kaudu panustada Eesti hariduspoliitikasse, näiteks osales Eesti Haridusfoorumi töögrupp Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035…

 • Kohtumine šoti koolijuhtidega

  23. veebruaril toimus virtuaalne kohtumine šoti koolijuhtidega, Eesti Haridusfoorumit esindasid Maria Erss ja Kristi Mets-Alunurm. Maria Erss kohtumisest:  Tutvustasin neile meie eelmise kevade distantsõppe uuringut. Nad olid väga huvitatud Eesti kogemusest ja olid kuulnud, et Eesti on digivõimaluste kasutamise poolest paljuski teenäitaja. Mainisin ka, et arendamisel on digiõppe strateegia (vähemalt Tallinna Ülikoolis) ja nad tahtsid…

 • Ene-Silvia Sarv: Koroona-periood – kogemusi, probleeme, soovitusi

  2. märtsil 2021 käis Eesti Haridusfoorumi liige Ene-Silvia Sarv ERR saates “Suud puhtaks: Koroonalüngad hariduses” (Hooaeg: 6, Osa: 146, https://etv.err.ee/1608115387/suud-puhtaks) arutlemas, mida õppida koroonaaja distantsõppe kogemusest. Sellest kogemusest, lisades EHF korraldatud uuringu “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes” tulemused ning kaasamõtlejate kommenaatrid, on vormunud artikkel, mis jagab kogemusi, ilmsiks tulnud probleeme ning soovitusi lahendusteks.…

 • Kogumik 2021

  -> Pilootuuring: Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppesHaridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail 2020). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid…

 • 05.12.2020 tööandjate seminar

  EHF tööandjate seminari kokkuvõte Seminar tööandajatega toimus 5. detsembril 2020 Eesti Haridusfoorumi juubeliürituste sarja foorumi “EHF 2020: Tulevikukool – avatud haridusruum” raames. Haridusstateegia 2035 üheks keskseks ideeks on paindlikud individuaaliseeritu õpiteed, personaliseeritud õpe avatud haridusruumis. Kuna töökeskkond on pea igal eluetapil inimeste õppimise üheks olulisemaks osaks, eeldab individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi kontseptsioon tõhusa(ma)t koostööd…

 • 20.11.2020 Digitulevik hariduses

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorum “Tulevikukool – avatud haridusruum” raames toimus 20.11.2020 virtuaalne eelfoorum “Digitulevik hariduses”, mis koondas erinevate sihtgruppide eksperte, kes arutlesid digiteemadega seotud problemaatikat. Päevakorral oli personaalsete õpiteed võimalikkus digivahendeid kasutades ning digitaristu (riist- ja tarkvara) hetkeseis ning tulevikuvajadused. EHF poolt olid organiseerijad Maria Erss (õppekavateooria dotsent, TLÜ), Kristi Mets-Alunurm (haridusvaldkonna referent, TLÜ AR…

 • Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

  Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035 20. oktoobril 2020 Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas Eelfoorumi formaat: ettemõtluskerilaud (forsight-rotaator)Mängujuht ehk peakeerutaja: Ene-Silvia SarvKonsultandid: Valdo Ruttas, Margus Maksimov, Jüri Plink, Jüri Ginter, Agu VisselKaaskeerutajad: kõik osalejad.  Koroona-perioodi õppimine, õpetamine ja toimetulemine uudse olukorraga oli nii katsumus kui saavutus kõigile asjaosalistele. Ekraani-esine elu kevadel ja selle…

 • Suurfoorum 2020 – EHF 25!

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorumEHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum” Suurfoorum toimub sel korral seoses erilise ajaga töötubade ja seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 kevadeni, mil loodetavasti saame suuremas seltskonnas tähistada ka EHF 25. juubelit. Juubeliüritused toimuvad kas veebipõhiste või ruumis ja veebis põimitud üritustena, keskendudes küsimustele: milline on/võiks olla Eesti kooli/haridusruumi…

 • Eelteade: EHF suurfoorum 2020

  EHF’2020′  “Tulevikukool – avatud haridusruum” 5. dets Tallinna ülikoolis hübriidfoorumina Oktoobris 1995 asutatud Eesti Haridusfoorum (EHF) on olnud veerandsada aastat Eesti haridusavalikkuse, õpetajaskonna ja õppijate ühiseks aruteluplatvormiks, haridusvisioonide loojaks ja haridusstarteegiate algatajaks. Eesti Haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt ka Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel. Haridusvisooni ja -strateegia 2035 kandvaks ideeks on õppijakeskse haridusmudeli…

 • Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena

  18. septembril 2020 ilmus Õpetajate Lehes EHF juhatuse liikme ja ühe Haridusfoorumi uuringu “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” läbiviija Maria Erssi artikkel “Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena”. Artiklis keskendub Maria uuringutulemustele toetudes enesejuhtimise apsektile. Artikkel on loetav SIIN.

 • Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis

  Haridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv. Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja…

 • Pilootuuring: Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes

  Haridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv. Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja…

 • 12. juunil toimus EHF ja HITSA arutelu koroonakriisi aegse distantsõppe kohta

  12. juunil 2020 toimus aruteluring ZOOMis EHF, HITSA ja HTM esindajate vahel, kus arutleti distantsõppe esialgsete kogemuste üle. HITSA esindaja Heli Aru-Chabilan andis ülevaate HITSA kogemustest. Põhipunktidena koorusid välja järgmised õppetunnid: Eesti Haridusfoorumi juhtgrupi poolt viidi läbi kiirküsitlus õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele koroonakriisiaegse distantsõppega toimetuleku kohta. Uuring toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). EHF facebooki lehtede…

 • Tark ja tegus Eesti 2035

  Eesti Haridusfoorum on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner uue haridusstrateegia 2035 väljatöötamisel. Korraldatud on mitmeid arutelusid, mille kokkuvõtted on saadetud HTMle: Haridusstrateegia ümarlauad Tartus (30.05.2019) ja Tallinnas (17.06.2019) Teadusuuringute ümarlaud Tallinnas (09.10.2019) Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus Tallinnas (22.01.2020) EHF suurfoorum 2019 Individuaalsed õpiteed avatud haridusruumis Tallinnas (18.02.2020) Samuti on EHF liikmed panustanud ekspertrügmade töös…

 • Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus 22. jaanuaril Tallinnas

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 22. jaanuaril Tallinnas ümarlaua ‘TULEVIKUTÖÖ JA TULEVIKUHARIDUS’, mille eesmärgiks oli pakkuda täiendavat sisendit ‘Haridusstrateegiasse 2035’ ja ettepanekuid selle alusel kavandatavate konkreetsete programmide koostamisel. Ümarlaua kava 22. jaanuar 2020 kell 14.00-17.00 Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väike saal   Sissejuhatavad sõnavõtud Robert Lippin, HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler ESITLUS Arto Aas, Eesti…

 • PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes

  Kuue riigi (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Hispaania) partnerid viivad ellu Erasmus + strateegilise partnerluse projekti PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes. Projekti eesmärgiks on arendada innovaatilisi, kvaliteetseid ja paindlikke täiskasvanute õppimisviise nutikatele väikeettevõtetele. Siht- ja sidusrühmad: täiskasvanuhariduse arendajad ja pakkujad, nutikate väikeettevõtete personaliarenduse spetsialistid, avalikud asutused, kes vastutavad hariduse…

 • 24. jaanuaril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist hariduse päeva

  Sel aastal on päeva keskseks teemaks õppimine inimeste, planeedi, õitsengu ja rahu nimel ning päeva tähistatakse nii UNESCO peakorteris Pariisis kui ÜRO  peakorteris New Yorkis. Üleilmse hariduse päeva tähistamise eesmärgiks on tõmmata tähelepanu haridusele kui inimõigusele ning ainsale võimaluse, kuidas inimkonna ees seisvatele probleemidele lahendusi leida, sest nii üleilmseid kui kohalikke probleeme saavad lahendada vaid haritud,…

 • Suurfoorum 2019

  EHF foorum 2020: Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis 18. veebruar 2020 kell 11.00-17.45 Meriton ParkInn hotellis Toompuiestee 27, Tallinn Foorumil käsitletakse individuaalseid õpiteid/õpiradasid, mis on sõnastatud haridusstrateegiat 2035 ettevalmistavates dokumentides kui kogu elukaare jooksul jätkuvat individualiseeritud õpet, kus ühiskonna arengust tulenevate eesmärkide saavutamiseks kavandatakse õppija ja õpetaja koostöös õpiprotsessi, mis arvestab õppija huve, vajadusi, võimeid, individuaalset…

 • EHF kohtus Hollandi kolleegidega

  31. oktoobril toimus kohtumine EHF juhatuse liikmete ning Hollandi haridustöötajate vahel. Hollandi haridusministeeriumi esindajad korraldasid õppevisiidi Soome ja Eestisse, et koguda kogemusi meie hariduse tulevase jätkusuutlikkuse, võrdsuse ja ligipääsetavuse kohta. Konkreetne grupp oli eriti huvitatud digitaalse kirjaoskusest, võrdsetest võimalustest ja kodanikuaktiivsusest. EHFi külastama ajendas eelkõige huvi EHFi kui vabaühenduse rollist toetada demokraatlikke protsesse ja kuidas…

 • Teadusuuringute ümarlaud Tallinnas 9. oktoobril

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 9. oktoobril 2019 ümarlaua arutelu haridusteaduste teemal “Haridusuuringud uuteks strateegilisteks väljakutseteks” Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Haridusvisooni 2035 rakendamisega tõstatuvad haridusteadustes teoreetilised ja rakenduslikud probleemid. Teadusuuringute tuge vajab enamus visoonis esitatud põhilisi ideid, sh individualiseeritud õpiradade rakendamine ja selle eeldus: õppijate üldiste pädevuste, reflektsioonivõime, enesekohaste pädevuste ja agency…

 • Haridusstrateegia ümarlaud Tallinnas 17. juunil

  30. mail 2019 korraldas Eesti Haridusfoorum Tartus seminari-ümarlaua, kooskõlastatult HTM-ga strateegiaprotsessi toetamiseks ja visiooniideede selgitamiseks. Ülevaate seminarist andis Õpetajate Leht. 17. juunil toimub samalaadne kogunemine Tallinnas, Tallinna Ülikoolis kell 15.00-17.15 ruumis T-415 Ümarlaua päevakava: 15.00-15.05 Sissejuhatus – Reet Laja 15.05-15.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri- ja Hariduse Kongressi töörühmade tööst – Astrid  Sildnik 15.15-15.30 Haridusstrateegia visiooni peamised…

 • Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku

  1. Haridusfoorumi tekkelugu1.1. Eesti NSV õpetajate kongress, 26.-27. märts 1987 – uuendusliku liikumise algus. Kujunesid välja töörühmad, kes püüdsid teoreetiliselt põhjendada ENSV hariduseksperimendi vajalikkust ja seda ka ellu viia. Tegemist oli haridusreformi algatamisega altpoolt ja juhtimisega ülalt. 1.2. Eesti hariduse mõttetalgud, haridusplatvorm ja haridustöötajate konverents. Vabariigi haridusminister E. Gretškina avas 12. mail 1987 Vabariiklikus Õpetajate…

 • Suurfoorum 2017

  Ühiskonna muutumine, refleksiivsus ja õppimine Prof. Marju Lauristin Märkmeid Rooma konverentsilt Prof. Jüri Engelbrecht World Bank Development Report 2018 Prof. Mati Heidmets Refleksiivsusest tänases hilismodernses ühiskonnas Prof. Viive-Riina Ruus Õppimine ja õpiühiskond 21. sajandi Eestis õppimis-kerilaua põhjal Prof. Ene-Silvia Sarv

 • Töötubade kokkuvõte

  Kokkuvõte Eesti kultuuri ja hariduse kongressi Viljandis toimunud hariduspäeva „Inimeseks õppides ja kasvades“ töötubade aruteludest Astrid Sildnik, EKHK korraldustoimkonna liige Eesti Haridusfoorumi, Eesti Kultuuri Koja ja Eesti Teaduste Akadeemia koostöös toimus 23.-25.11.2018 kultuuri ja hariduse kongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“. Eelmise haridusstrateegia ettevalmistamist alustas Eesti Haridusfoorum foorumiga 2011. aastal „Eesti Haridusstrateegia 2020″ Tallinna Teeninduskoolis. Ühes…